Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 In Email
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2013
            VĂN PHÒNG 165
                         *
           Số 110-TB/VP165
THÔNG BÁO
 Tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
năm 2014
                             
                             Kính gửi: - Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy
                                           - Vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ, ban,
                                             ngành, đoàn thể TW
                                           - Các tập đoàn kinh tế Nhà nước,
                                             các tổng công ty 90, 91

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013; được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo; để chuẩn bị nguồn cán bộ cử đi đào  tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014, Văn phòng Đề án 165 Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 như sau:
      I. Đối tượng tuyển sinh và tiêu chuẩn, điều kiện
      1. Đối tượng
      - Đối tượng 1: Cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở lên ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ cấp sở hoặc quy hoạch cấp sở và tương đương trở lên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế Nhà nước và các tổng công ty 90, 91; cán bộ chỉ huy trong các lực lượng vũ trang (đối tượng cụ thể do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định).
      - Đối tượng 2: Cán bộ trẻ có khả năng, triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý: thực hiện theo Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW ngày 9/4/2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 165 về việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện "là cán bộ trẻ có khả năng, triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý" để tuyển chọn đi đào tạo thạc sĩ,  tiến sĩ theo Đề án 165.
      2. Tiêu chuẩn, điều kiện
      2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
      a. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú; có năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo, quản lý.
      b. Ngoại ngữ:
      - Cán bộ đăng ký dự tuyển bằng tiếng Anh phải có chứng chỉ IELTS từ 4.0 hoặc tương đương trở lên.
      - Cán bộ đăng ký dự tuyển bằng tiếng Trung được Đề án tổ chức học ngoại ngữ  từ đầu.
       - Cán bộ đăng ký dự tuyển bằng ngoại ngữ khác phải tự đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài.
      2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với Đối tượng 1:
      Ngoài quy định đối với đối tượng 1 ở trên, cán bộ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
      a. Không quá 40 tuổi tính đến ngày có quyết định cử đi đào tạo ở nước ngoài.
      b. Có đủ 5 năm công tác trở lên và 2 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      c. Điều kiện về trình độ:
      - Đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ: có bằng đại học hệ chính quy loại trung bình khá trở lên.
      - Đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ: có bằng thạc sĩ.
      2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Đối tượng 2 (được quy định tại Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW), cụ thể:
      a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; có năng lực chuyên môn nổi trội, tâm huyết với nhiệm vụ đang đảm nhận và có triển vọng phát triển thành cán bộ lãnh đạo, quản lý; được cơ quan quản lý cán bộ cấp trên trực tiếp đánh giá, xác nhận bằng văn bản.
      b. Tuổi dưới 30 đối với dự tuyển thạc sĩ, dưới 35 tuổi đối với dự tuyển tiến sĩ tính đến thời điểm quyết định cử đi đào tạo ở nước ngoài.
      c. Điều kiện đối với đào tạo Thạc sĩ:
      - Cán bộ có thời gian công tác  từ 3 năm đến dưới 5 năm và đáp ứng được một trong các điều kiện sau:
      + Tốt nghiệp đại học thủ khoa trong nước hoặc loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;
      + Tốt nghiệp đại học loại khá và trong thời gian công tác có 2 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
      - Cán bộ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên, đáp ứng được các điều kiện sau: tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; được quy hoạch là cán bộ cấp phòng trở lên; có 2 năm liền trước khi cử đi đào tạo, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      d. Điều kiện đối với đào tạo Tiến sĩ:
      - Cán bộ có thời gian công tác từ 3 năm đến dưới 5 năm: có bằng thạc sĩ và trong thời gian công tác có 2 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
      - Cán bộ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên: có bằng thạc sĩ; được quy hoạch là cán bộ cấp phòng trở lên; có 2 năm liền trước khi cử đi đào tạo, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      II. Chuyên ngành, lĩnh vực đào tạo
      Nhằm mục tiêu đào tạo, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý chất lượng cao cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, Đề án 165 tập trung vào các chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực: hành chính công, quản lý công, chính sách công, luật, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
      Những trường hợp đăng ký chuyên ngành khác đặc thù, Ban Chỉ đạo Đề án sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định.
      III. Chỉ tiêu tuyển sinh
      - Đối với tiếng Anh: Mỗi địa phương, đơn vị được cử 05 cán bộ dự tuyển thạc sĩ và 02 cán bộ dự tuyển tiến sĩ.
      - Đối với tiếng Trung: Mỗi địa phương, đơn vị được cử 03 cán bộ dự tuyển thạc sĩ và tiến sĩ.
      - Đối với các ngoại ngữ khác: Mỗi địa phương, đơn vị được cử 03 cán bộ dự tuyển thạc sĩ và tiến sĩ.
      Các đơn vị: Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được cử thêm 01 chỉ tiêu dự tuyển so với quy định trên. Các địa phương có biên giới giáp với Trung Quốc được cử thêm 02 cán bộ dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ bằng tiếng Trung.
      Những địa phương, đơn vị có nhiều cán bộ đủ điều kiện có thể đề nghị bổ sung chỉ tiêu, Văn phòng 165 sẽ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban 165.
      IV. Bồi dưỡng ngoại ngữ
      - Cán bộ dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ bằng tiếng Anh:
      + Đề án chỉ tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh cho cán bộ của các tỉnh và sĩ quan trong lực lượng vũ trang.
      Văn phòng 165 tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào. Sau khi có kết quả kiểm tra, cán bộ đạt trình độ IELTS 4.0 trở lên sẽ được tham gia khóa bồi dưỡng ngoại ngữ 09 tháng trong nước (dự kiến từ tháng 9/2013). Kết thúc khóa bồi dưỡng ngoại ngữ, Văn phòng 165 sẽ tổ chức thi IELTS (Học viên đạt điểm IELTS 6.5 trở lên làm thủ tục để nộp hồ sơ về Văn phòng 165 để đăng ký dự tuyển vào các cơ sở đào tạo ở nước ngoài).
      + Đề án không tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ trong nước đối với cán bộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các tổng công ty 90, 91. Cán bộ tự bồi dưỡng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài.
      - Cán bộ dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ bằng tiếng Trung: Đề án tổ chức khóa bồi dưỡng 3 tháng trong nước (trình độ từ đầu) và 8 đến 9 tháng ở Trung Quốc (dự kiến từ tháng 8/2013).
      - Các ngoại ngữ khác: Đề án không tổ chức bồi dưỡng, cán bộ tự đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài.
      - Can bộ đủ điều kiện về ngoại ngữ: đã tốt nghiệp trường đại học ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ IELTS còn hạn sử dụng từ 6.5 trở lên với tiếng Anh, HSK cấp 4.0 trở lên với tiếng Trung và các ngoại ngữ khác đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo... có thể đăng ký dự tuyển ngay vào các cơ sở đào tạo nước ngoài theo hướng dẫn của Văn phòng 165 (đăng trên website: www.vp165.vn).
      V. Chế độ tài chính đối với cán bộ được cử đi đào tạo
      - Thực hiện theo Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 và Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án 165.
      - Đối với cán bộ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các tổng công ty 90, 91: Đề án 165 chi trả tiền học phí và vé máy bay khứ hồi trong thời gian học tập ở nước ngoài.
      VI. Hồ sơ dự tuyển
      1. Công văn cử cán bộ tham gia dự tuyển của cấp có thẩm quyền, có xác nhận chức danh được quy hoạch theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên (kèm theo danh sách trích ngang).
      2. Bản nhận xét, đánh giá năng lực của cán bộ; dự kiến kế hoạch sử dụng cán bộ sau khi đào tạo của đơn vị cử cán bộ đăng ký dự tuyển.
      3. Đơn xin đi học (theo mẫu quy định của Văn phòng 165).
      4. Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền (02 bản).
      5. Bản sao (có công chứng) các giấy tờ liên quan: các văn bằng được liệt kế trong đơn xin đi học kèm theo bảng điểm; chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ (nếu có); các chứng chỉ khác nếu cần thiết; giấy chứng nhận thành tích, giải thưởng ở cấp quốc gia, tỉnh hoặc giấy khen toàn khóa học đại học (nếu có);      
      6. Bản sao (có công chứng) chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hạn sử dụng; giấy khai sinh.
      7. Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trở lên.
      8. Ảnh 4 x 6 (02 ảnh).
      Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện trên đây, đề nghị các địa phương, đơn vị chọn, cử cán bộ đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn tham gia dự tuyển.
      Hồ sơ cán bộ dự tuyển gửi về Phòng Tuyển sinh, Văn phòng Đề án 165  trước ngày 30/7/2013. Địa chỉ: số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 080.48482, fax: 080.43185.
Nơi nhận:                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
-Như trên;
-Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
-Các phòng của VP165;                                                                (đã ký)
-Lưu VP165.
                                                                    Nguyễn Văn Du
Danh mục các văn bản kèm theo:
1. Mẫu đơn xin đi học (Download here)
2. Danh sách trích ngang (Download here)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: