Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Thông báo số 18-TB/VP165 tuyển sinh bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh ở nước ngoài In Email

Thông báo số 18-TB/VP165 ngày 25/5/2010 Thông báo v/v tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh ở nước ngoài

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

              BAN TỔ CHỨC                    Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010

     BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165

                        *

         Số   18 - TB/VP165

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ

 tiếng Anh ở nước ngoài

 

 

Kính gửi:   - Các tỉnh, thành uỷ;

- Các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng     

   uỷ trực thuộc Trung ương

- Các tập đoàn, các tổng công ty 91

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2010 của Đề án “Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (Đề án 165); Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 165 đề nghị các địa phương, đơn vị được phân bổ chỉ tiêu, tuyển chọn cán bộ để cử đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.

 

  1. 1.     Đối tượng, tiêu chuẩn

 

1.1. Đối tượng

- Là cán bộ cấp Vụ hoặc quy hoạch cấp Vụ hiện đang công tác tại các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; Là cán bộ cấp sở và quy hoạch cấp sở trở lên ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị cử tuyển thêm các đồng chí làm công tác nghiên cứu ở các vụ chức năng liên quan.

1.2. Tiêu chuẩn

- Tuổi dưới 50 đối với nam; dưới 45 tuổi đối với nữ;

- Có trình độ B tiếng Anh trở lên (các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương phải có trình độ C tiếng Anh trở lên).

         

          2. Chỉ tiêu

- Mỗi đơn vị được cử 02 chỉ tiêu (riêng Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được cử 04 chỉ tiêu).

- Các tập đoàn, các tổng công ty 91, mỗi đơn vị được cử 02 chỉ tiêu (Đề án hỗ trợ 50% chi phí).

 

3. Thời gian học

          - Đối với cán bộ có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên (còn hạn) hoặc có bằng đại học ngoại ngữ chính quy: Đề án sẽ tổ chức cho đi ngay.

- Đối với cán bộ không đạt tiêu chuẩn nói trên: Đề án sẽ tổ chức học trong nước 3 tháng sau đó ra nước ngoài học tiếp (Đề án sẽ tổ chức kiểm tra để đánh giá trình độ). Thời gian học trong nước dự kiến tháng 9/2010.

         

          4.  Hồ sơ

          Hồ sơ cán bộ cử đi học gồm:

- Quyết định cử cán bộ đi học.

- Nhận xét đánh giá của cơ quan cử đi học.

- Đơn xin đi học nâng cao trình độ tiếng Anh của cán bộ.

- 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền)

- 02 ảnh 4x6

- Bản photo có công chứng các văn bằng, chứng chỉ về ngoại ngữ.

- Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố.

- Bản photo giấy chứng minh thư nhân dân.

Hồ sơ cán bộ cử đi học gửi về Văn phòng Đề án 165, số 59 Phan Đình Phùng Hà Nội, thời hạn nhận Hồ sơ trước ngày 30/6/2010.

 

 

Nơi nhận:                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;                                                                            (Đã ký)

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để bc);                                 

- Lưu VP Đề án 165.

 

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Xuân Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: