Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Thông báo số 143 v/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm 2014 In Email
THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn
tại nước ngoài năm 2014

Kính gửi: Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương

       Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014, được sự đồng ý của Lãnh đạo Đề án 165, Văn phòng Đề án 165 thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn ở tại nước ngoài dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:
       1. Chủ đề, nội dung, thời gian
       - Chủ đề: Hoạt động lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý công của các nước trên một số lĩnh vực.
       - Nội dung gồm 2 phần:
       + Phần lý thuyết: Cung cấp một số kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, quản lý như: Lãnh đạo chiến lược; phong cách và nghệ thuật lãnh đạo; phân tích bối cảnh và xác định cách thức, cơ hội đối với hoạt động lãnh đạo; tư duy chiến lược; xây dựng tầm nhìn chiến lược; truyền cảm hứng và huy động sự ủng hộ của mọi người; quản lý thay đổi; quản lý rủi ro; xử lý các tình huống khẩn cấp;...
       + Phần hoạt động: Tìm hiểu kinh nghiệm của nước đến về cải cách hành chính, quản lý công, chính sách công trên một số lĩnh vực thông qua tọa đàm, nghiên cứu xử lý tình huống, khảo sát thực tế.
       Các nội dung chương trình học của đoàn được xây dựng dựa trên lĩnh vực, vị trí công tác và kết quả khảo sát về sự quan tâm, nhu cầu học tập của cán bộ thông qua phiếu đăng ký nhu cầu bồi dưỡng (gửi kèm thông báo).
       - Thời gian: Dự kiến từ nửa cuối tháng 9 đến nửa đầu tháng 12/2014 (mỗi khóa học trong thời gian 02 tuần).
       2. Đối tượng, chỉ tiêu, địa bàn đào tạo
       Mỗi đơn vị được đăng ký 04 cán bộ tham gia, bao gồm:
       - 01 đồng chí giữ một trong các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
       - 01 đồng chí giữ chức danh ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương hoặc là phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy hoạch vào một trong các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
      Các đồng chí trên sẽ tham gia các khóa bồi dưỡng được tổ chức tại Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Pháp, Nga.
       - 02 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tham gia các khóa bồi dưỡng được tổ chức tại Singapore, Trung Quốc, Úc, Pháp, Đức.
       3. Điều kiện, tiêu chuẩn
       Cán bộ tham gia phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
       - Đúng chức danh quy định, đúng lĩnh vực công tác; đáp ứng nhu cầu đào tạo của cơ quan, đơn vị.
       - Còn thời gian công tác ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng); không tham gia các chương trình bồi dưỡng của Đề án trong năm 2013.
        - Đảm bảo đủ sức khỏe tham gia các khóa bồi dưỡng.
       4. Quy trình thực hiện
       - Tỉnh, thành ủy căn cứ thông báo này gửi công văn cử cán bộ tham gia.
       - Cán bộ cho ý kiến vào phiếu đăng ký nhu cầu học tập (theo mẫu gửi kèm), có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ. Văn phòng 165 căn cứ vào phiều đăng ký để xác định nội dung chương trình học cụ thể cho từng đoàn.
       - Đối với các đồng chí là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, Văn phòng 165 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố làm thủ tục xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đối với các đồng chí là Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm làm thủ tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
       - Văn phòng 165 trình Lãnh đạo Ban 165 ban hành quyết định cử các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đoàn (01 tháng trước khi đoàn đi).
       - Cán bộ tham gia đoàn chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 6.2 sau khi nhận được quyết định.
       - Văn phòng 165 tổ chức họp đoàn trước khi đoàn lên đường từ 1-2 ngày (có giấy mời riêng).
       5. Kinh phí
       Các chi phí cho Đoàn thực hiện theo Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 và Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án 165.
       6. Hồ sơ, thủ tục
       6.1. Hồ sơ đăng ký
       - Công văn cử cán bộ (Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy lập danh sách trích ngang cán bộ được cử tham gia theo mẫu kèm theo).
       - Phiếu đăng ký nhu cầu bồi dưỡng (mẫu kèm đối với mỗi cán bộ).
       - 01 ảnh kích cỡ 3.5cm x 4.5cm, áo sẫm màu, nền trắng, khuôn mắt tối thiểu rộng 2,5cm, mặt sau ghi rõ họ tên, đơn vị công tác.
       - Bản photo hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu ngoại giao (trang có ảnh và thông tin cá nhân).
       6.2. Hồ sơ tham gia đoàn
       Sau khi Ban Chỉ đạo Đề án 165 ban hành Quyết định cử cán bộ đi bồi dưỡng, Văn phòng sẽ gửi kèm Hướng dẫn hồ sơ để hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của từng địa bàn đào tạo.
      Văn phòng 165 kính đề nghị các địa phương căn cứ vào thông báo để tuyển chọn, đăng ký cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng trên.
       Hồ sơ gửi về Văn phòng 165 trước ngày 12/07/2014. Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh, Văn phòng Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 08048482, Fax: 08043185.

                                                                          VĂN PHÒNG 165


 
Thông báo số 141-TB/VP165 về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án 165 In Email

 

THÔNG BÁO

 

Kết luận của Lãnh đạo Ban về thực hiện chỉ đạo của

Bộ Chính trị đối với Đề án 165


      Trong các ngày 22, 28 tháng 5 và 11 tháng 6 năm 2014, đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo Đề án 165 đã làm việc với Văn phòng 165 về triển khai thực hiện Thông báo số 157-TB/TW ngày 28/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách Nhà nước". Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng 165 về nội dung đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn năm 2014, thảo luận, quán triệt ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trưởng Ban, đồng chí Nguyễn Văn Quynh đã kết luận như sau:

      1. Đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ:

      Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được chuyển giao sang cho các đề án khác do Chính phủ đảm nhiệm, thực hiện. Vì vậy, Đề án chỉ giải quyết đối với các trường hợp đã xét duyệt đủ điều kiện tuyển chọn để cử đi đào tạo, cụ thể là:

      1.1. Đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

      Đề án tiếp tục giải quyết các trường hợp đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn theo Quy định của Đề án; không là các đối tượng tuyển chọn của các Đề án khác (Đề án 599, 911); không là học viên đã tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ của Đề án 165 và đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

      a) Có điểm IELTS đáp ứng được yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài (học ở Anh, Úc, Mỹ có điểm IELTS từ 6.0 trở lên; học ở các quốc gia khác, có điểm IELTS từ 5.5 trở lên); có thư mời không điều kiện (Unconditional Offer) trước ngày 28/4/2014 (ngày ban hành Thông báo của Bộ Chính trị). Trường hợp thư mời này đã hết hạn theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài sẽ được xem xét nếu có thư mời mới thay thế chậm nhất trước ngày 30/7/2014.

      b) Có đủ điểm HSK và có thư mời nhập học, đối với các học viên đang bồi dưỡng tiếng Trung ở Trung Quốc (khóa bồi dưỡng kết thúc vào tháng 8/2014 gồm 15 học viên).

      1.2. Đối với đào tạo thạc sĩ liên kết trong nước:

      Đề án xem xét, giải quyết cử học viên tham gia 3 chương trình thạc sĩ liên kết trong nước  đã có kế hoạch từ những năm trước, đã thực hiện quá trình thi tuyển (do các cơ sở đào tạo thực hiện) với các điều kiện như sau:

      - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện tuyển chọn theo Quy định của Đề án; Tham gia thi tuyển và đủ điểm đỗ vào các chương trình.

      - Số lượng học viên tham gia ở mỗi chương trình tối đa bằng 50% sĩ số của khóa học. Nếu ở từng khóa có số học viên đủ điều kiện nhiều hơn thì chọn theo nguyên tắc người có điểm thi cao hơn; nếu nhiều người có điểm thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì chọn người hiện giữ chức vụ cao hơn.

      2. Đối với bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài:

      2.1. Văn phòng 165 có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị đã được phê duyệt kế hoạch tổ chức đoàn năm 2014 về những yêu cầu mới của công tác tổ chức đoàn và quy định về đối tượng tham gia là cán bộ cấp vụ và tương đương, trưởng đoàn là là cấp thứ trưởng trở lên; còn ít nhất đủ 24 tháng công tác trở lên; cơ cấu đoàn dành 50% cho cán bộ công tác tại cơ quan bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc; 50% cho cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng của các sở, ngành ở địa phương. Đến hết 15/7/2014 nếu các đơn vị không thực hiện được các yêu cầu như quy định thì sẽ không được tổ chức đoàn.

      2.2. Các đoàn do Văn phòng 165 tổ chức: Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức tổ chức gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý cụ thể (Ở địa phương: là lãnh đạo chủ chốt cấp huyện; đối với cấp tỉnh là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, ủy viên ban thường vụ hoặc phó chủ tịch HĐND, UBND được quy hoạch vào các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh; Ở Trung ương: Là lãnh đạo cấp thứ trưởng trở lên; cấp vụ được quy hoạch cấp thứ trưởng và tương đương trở lên). Số lượng các đoàn do Văn phòng 165 tổ chức là 15 đoàn, giảm 25% so với kế hoạch đã được xây dựng.

      3. Đối với bồi dưỡng trung hạn

      Triển khai chương trình bồi dưỡng trung hạn (từ 3 tháng - dưới 1 năm) về năng lực lãnh đạo, quản lý và kiến thức về hành chính công, chính sách công. Năm 2014 và 2015, tập trung vào các đối tượng là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý và cán bộ quy hoạch vào các chức danh trên của các địa phương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, thành thạo ngoại ngữ.

      4. Theo các nguyên tắc trên, Văn phòng 165 tiến hành lập danh sách các học viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Lãnh đạo Ban phê duyệt trước khi có các quyết định cử đi học; chuẩn bị tích cực các công việc cho việc tổ chức các đoàn bồi dưỡng ngắn hạn để đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

      Ngoài những nội dung trên, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh bất hợp lý, Văn phòng 165 có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban xem xét cụ thể.

                

                                                                               VĂN PHÒNG 165

 
Thông báo Kết luận Bộ Chính trị In Email
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                       *                                    Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014
               Số 157-TB/TW

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước
-----
      Tại phiên họp ngày 25-4-2014, xem xét Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 165 (Số 182-BC/BTCTW ngày 03-4-2014) về kết quả hoạt động của Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước". Bộ Chính trị đã kết luận như sau:
     
      1- Từ năm 2008 đến nay, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 165 đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và các cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài triển khai tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; hệ thống các văn bản để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được ban hành kịp thời, bám sát thực tế, đúng với các quy định của pháp luật; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được đi học tập ở nước ngoài tại nhiều quốc gia khác nhau; nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhìn chung phù hợp, thiết thực, đã góp phần nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tự tin trong giao tiếp đối ngoại; Ban Chỉ đạo Đề án 165 đã tích lũy được kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài ...
Tuy nhiên, việc lựa chọn cán bộ cấp vụ và tương đương đi học thạc sĩ, tiến sĩ đạt tỉ lệ còn thấp; chương trình bồi dưỡng ngắn hạn còn nặng về lý thuyết, ít tính thực tiễn, chưa kịp thời cập nhật kiến thức mới; việc lựa chọn cơ sở đào tạo cho một số chương trình chưa được chuẩn bị kỹ, làm hạn chế đến hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các biệt có những trường hợp chưa gương mẫu chấp hành những quy định chung.

      2- Để thực hiện tốt mục tiêu chiến lược trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, Bộ Chính trị yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục thực hiện đề án này và lưu ý một số nhiệm vụ sau:
      - Mở rộng loại hình bồi dưỡng trung hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong quy hoạch của các cơ quan trong hệ thống chính trị với thời gian từ 3 tháng đến 1 năm.
      - Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy mô, số lượng phù hợp; song cần đổi mới nội dung, chương trình, phương thức tổ chức gắn với các chức danh lãnh đạo, quản lý cụ thể.
      - Chú ý lựa chọn những cơ sở đào tạo có uy tín ở nước ngoài để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với việc sử dụng kinh phí đào tạo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán Nợibộ ở nước ngoài, cần làm tốt công tác quản lý cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
      - Việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được chuyển giao sang cho các đề án khác do Chính phủ đảm nhiệm. thực hiện; đối với những đối tượng đã được cử đi học và đối tượng đã xét duyệt đủ điều kiện tuyển chọn để cử đi học ở nước ngoài, Ban Chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục cấp kinh phí và tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ học tập đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài.

      3- Chính phủ bảo đảm kịp thời về kinh phí và các điều kiện cần thiết để Ban Chỉ đạo Đề án 165 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

      4- Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị ở nước ta bằng nguồn ngân sách nhà nước, báo cáo Bộ Chính trị vào quý IV-2014.

Nơi nhận:                                                             T/M BỘ CHÍNH TRỊ
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán
sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.                                    Lê Hồng Anh

 
Thông báo dự tuyển học bổng Chính phủ Úc năm 2014 In Email
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                 Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2014
            VĂN PHÒNG 165
                        *
         Số 1722-CV/VP165
V/v nộp hồ sơ dự tuyển thạc sĩ, tiến
              sĩ ở nước ngoài

                   Kính gửi: Học viên dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ của Đề án 165

      Thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài năm 2014, Văn phòng 165 hợp tác với chương trình Học bổng Chính phủ Úc (AAS) tiếp nhận các hồ sơ của học viên Đề án 165.

      Đề nghị học viên của Đề án 165 có trình độ IELTS tương đương 4.5 trở lên đọc kỹ thông tin tại trang web http://australiaawardsvietnam.org; các học viên phù hợp liên hệ với Văn phòng 165 để nhận thư giới thiệu và đăng ký dự tuyển học bổng theo hướng dẫn thủ tục của chương trình, thời hạn đến hết ngày 31/3/2014.

      Văn phòng 165 xin thông báo./.

Nơi nhận:                             CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- Lãnh đạo VP165 (để b/c);
- Lưu VP165, Phòng HTĐTBD.
                                                             
                                              Nguyễn Văn Du

 
Thông báo về việc học viên về nước sau khi kết thúc khóa học In Email
  BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG               ĐẢNG CỘNG SẢN VIÊT NAM
      BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                 Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014
             VĂN PHÒNG 165
                         *
          Số 1691 - TB/VP165
       V/v học viên về nước sau khi
                kết thúc khóa học
                        Kính gửi:   Học viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài

 

        Thực hiện Quy chế quản lý cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thuộc Đề án 165, để tăng cường công tác quản lý học viên về nước sau khi kết thúc khóa học, Văn phòng 165 đề nghị tất cả các học viên đang học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài thực hiện đúng những quy định sau:
        - Trong vòng từ 15 ngày  - 01 tháng trước khi kết thúc khóa học theo Quyết định, học viên phải đăng ký với Văn phòng 165 để đặt vé máy bay chiều về.
        - Thời gian về nước được xác định muộn nhất là 10 ngày theo thời gian của quyết định cử đi học, không tính thời gian chờ nhận kết quả học tập hay nhận bằng tốt nghiệp.
        - Đối với những trường hợp chưa thể về nước theo quy định, học viên cần báo cáo về Đề án 01 tháng trước ngày kết thúc của quyết định kèm theo các giấy tờ xác nhận có liên quan. Những trường hợp không gửi đơn đề nghị mua vé máy bay hoặc về nước không đúng thời gian quy định khi chưa có ý kiến của Đề án, học viên sẽ phải tự đặt vé, trả tiền vé máy bay và chịu trách nhiệm trước tổ chức, đơn vị và xử lý theo quy định của Đề án.
        Văn phòng 165 xin thông báo./.
Nơi nhận:                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- Các phòng thuộc VP165;                                                  (đã ký)
- Lưu VP165.
                                                                                     Nguyễn Văn Du

 

 
Kế hoạch tổ chức Hội thảo thông tin học bổng và du học In Email
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                            Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013
           VĂN PHÒNG 165
                         *
          Số 138 - TB/VP165
THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức Hội thảo thông tin học bổng và du học
         Kính gửi: Học viên dự tuyển cao học, nghiên cứu sinh của Đề án 165
     Được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng 165, nhằm trang bị một số thông tin cần thiết giúp học viên định hướng và đăng ký các chương trình cao học, nghiên cứu sinh ở nước ngoài, Văn phòng 165 tổ chức Hội thảo thông tin học bổng và du học cho các học viên, cụ thể như sau:
     Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30, Thứ Bảy ngày 11 tháng 1 năm 2014.
     Địa điểm: Hội trường Đoàn An Điều dưỡng 295, Phường Ngọc Hải, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng.
     Nội dung
     - Cung cấp thông tin về một số chương trình học bổng và địa bàn du học có hợp tác với Đề án 165; trao đổi về những kỹ năng cần thiết đối với học viên trong quá trình dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ dự tuyển vào một số chương trình học bổng của Úc, Đức, Pháp, Anh, Mỹ, Nhật Bản.
     - Đại diện một số chương trình học bổng, tổ chức hỗ trợ du học trực tiếp nói chuyện và trả lời học viên;
     - Văn phòng 165 thông báo những quy định về chương trình thạc sĩ, tiến sĩ của Đề án, hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký cho học viên.
      Văn phòng 165 thông báo; đề nghị các học viên dự tuyển cao học, nghiên cứu sinh của Đề án đến tham gia. Lớp trưởng các lớp phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Thông báo theo những nội dung sau:
     - Các lớp tập hợp câu hỏi của các học viên liên quan đến nội dung của Hội thảo gửi về Văn phòng 165 trước ngày 31/12/2013. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc fax: 080.43436.
      - Học viên không tham gia Hội thảo đề nghị có văn bản xin phép vắng mặt, nêu rõ lý do trước ngày 31/12/2013.
      - Khi đến tham dự Hội thảo, đề nghị học viên đến đúng giờ, mặc chỉnh tề, đem theo sổ và bút để ghi chép.
      Đề nghị tất cả các học viên nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:                                           CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng 165;
- Lưu VP165, Phòng HTĐTBD.                                          (đã ký)

                                                                                 Nguyễn Văn Du

 
Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ liên kết In Email

Văn phòng 165 xin thông báo tuyển sinh cán bộ tham gia dự tuyển chương trình thạc sĩ liên kết chuyên ngành "Quản lý Nhân sự" giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense, CH Pháp.

Download Thông báo số 137-TB/VP165 

 
Kết quả thi B2 In Email
THÔNG BÁO

V/v trao bằng thạc sĩ liên kết cho các học viên tại Học viện Hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân đạt chứng chỉ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

      Kính gửi: - Các 

học viên lớp thạc sĩ liên kết chuyên ngành 

“hành chính Công” 

giữa học viện Hành chính và trường Hành 

chính Công Québec, Canada
                        - Các

 học viên lớp thạc sĩ liên kết chuyên ngành “ lãnh đạo trong

 lĩnh vực Tư pháp, phòng chống tội phạm” giữa Học viện Cảnh 

sát 

nhân d

ân và trường Đại học Tổng hợp Maryland,  Hoa Kỳ    

 

       Căn cứ vào kết quả công nhận thi tiếng Anh trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu ngày 31/10/2013 tại trường Đại học Hà Nội, Văn phòng Đề án 165 làm các thủ tục trao bằng Thạc sĩ liên kết cho 55 học viên của 02 lớp thạc sĩ  liên kết tại học viện Hành chính và Học viện Cảnh sát nhân dân( theo Quyết định số 1923/ QĐ- ĐHHN ngày 22/11/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội).  

 

      Ghi chú

Học viên đến nhận bằng mang theo chứng minh thư nhân dân bản chính và photo, đơn xin nhận bằng thạc sĩ liên kết, chứng chỉ B2 mới ( nếu có) để làm thủ tục ký nhận bằng Thạc sĩ.        

        Điện thoại: 08043373, phòng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
 

                                                                                                              VĂN PHÒNG 165

Kết quả thi B2 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>