Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ liên kết In Email

Văn phòng 165 xin thông báo tuyển sinh cán bộ tham gia dự tuyển chương trình thạc sĩ liên kết chuyên ngành "Quản lý Nhân sự" giữa trường Đại học Kinh tế Quốc dân và trường Đại học Tổng hợp Paris Ouest Nanterre La Defense, CH Pháp.

Download Thông báo số 137-TB/VP165 

 
Kết quả thi B2 In Email
THÔNG BÁO

V/v trao bằng thạc sĩ liên kết cho các học viên tại Học viện Hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân đạt chứng chỉ B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

      Kính gửi: - Các 

học viên lớp thạc sĩ liên kết chuyên ngành 

“hành chính Công” 

giữa học viện Hành chính và trường Hành 

chính Công Québec, Canada
                        - Các

 học viên lớp thạc sĩ liên kết chuyên ngành “ lãnh đạo trong

 lĩnh vực Tư pháp, phòng chống tội phạm” giữa Học viện Cảnh 

sát 

nhân d

ân và trường Đại học Tổng hợp Maryland,  Hoa Kỳ    

 

       Căn cứ vào kết quả công nhận thi tiếng Anh trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu ngày 31/10/2013 tại trường Đại học Hà Nội, Văn phòng Đề án 165 làm các thủ tục trao bằng Thạc sĩ liên kết cho 55 học viên của 02 lớp thạc sĩ  liên kết tại học viện Hành chính và Học viện Cảnh sát nhân dân( theo Quyết định số 1923/ QĐ- ĐHHN ngày 22/11/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội).  

 

      Ghi chú

Học viên đến nhận bằng mang theo chứng minh thư nhân dân bản chính và photo, đơn xin nhận bằng thạc sĩ liên kết, chứng chỉ B2 mới ( nếu có) để làm thủ tục ký nhận bằng Thạc sĩ.        

        Điện thoại: 08043373, phòng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
 

                                                                                                              VĂN PHÒNG 165

Kết quả thi B2 

 
Thông báo triệu tập bồi dưỡng tiếng Anh trong nước chuẩn bị đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài năm 2014 In Email

I - Đối với cán bộ thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Các thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các Tổng công ty 90, 91

Thông báo số 134-TB/VP165

II - Đối với cán bộ ở các địa phương và sĩ quan trong lực lượng vũ trang

Thông báo số 135-TB/VP165

 
Kết quả kiểm tra tiếng Anh In Email

Danh sách và kết quả kiểm tra tiếng Anh 

Ghi chú: Cán bộ đạt trình độ E1, E2 trở về cơ quan công tác. Cán bộ đạt trình độ từ E3 trở lên đủ điều kiện bồi dưỡng tiếng Anh trong nước.

 
Thông báo kết quả xét tuyển thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014 In Email

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165

VĂN PHÒNG 165

*

Số  - TB/VP165

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày       tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài năm 2014

 

Kính gửi: - Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy,

- Vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW,

- Các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các tổng công ty 90, 91,

- Học viên đã dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 165.

 

Căn cứ “Quy chế tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (ban hành kèm theo Quyết định số 2460-QĐ/BTCTW ngày 24/3/2009) và Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW ngày 09/4/2013 Về việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện "là cán bộ trẻ có khả năng, triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý" để tuyển chọn đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo Đề án 165; xét hồ sơ của cán bộ, Hội đồng Tuyển sinh Văn phòng 165 đã họp, xét duyệt một cách khách quan, đúng quy định. Kết quả đã được Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Văn phòng 165 thông báo kết quả như sau (có danh sách kèm theo):

1. Cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện

1.1. Cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện không phải bồi dưỡng ngoại ngữ  

Là những cán bộ tốt nghiệp đại học, cao học ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ IELTS còn hạn sử dụng từ 6.5 trở lên với tiếng Anh, HSK cấp 4.0 trở lên với tiếng Trung và các ngoại ngữ khác đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo. Những trường hợp này có thể làm thủ tục đăng ký dự tuyển vào các cơ sở đào tạo nước ngoài theo hướng dẫn của Văn phòng 165 (quy trình, thủ tục hồ sơ xem tại địa chỉ http://vp165.vn/quy-trinh-va-thu-tuc-nhap-hoc.html).

1.2. Cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện phải bồi dưỡng ngoại ngữ 

Là những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 4.0 đến 6.0 hoặc có trình độ tiếng Trung sơ cấp và tương đương đến HSK cấp 2; các ngoại ngữ khác chưa đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo.

- Đối với cán bộ đăng ký học bằng tiếng Anh, Văn phòng 165 phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào. Sau khi có kết quả kiểm tra, học viên đủ điều kiện sẽ tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh 09 tháng trong nước tại Đồ Sơn, Hải Phòng (dự kiến khai giảng ngày 18/11/2013).

* Theo quy định, Đề án không tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh trong nước đối với cán bộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các tổng công ty 90, 91. Nếu cán bộ thuộc các đơn vị trên đây có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng, Đề án sẽ hỗ trợ học phí, các chi phí khác cán bộ tự chi trả (cán bộ đăng ký tham gia viết đơn có xác nhận của cơ quan chủ quản gửi về Văn phòng 165 qua Phòng Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng trước ngày 10/11/2013, địa chỉ: số 59, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 08045322).

- Đối với cán bộ đăng ký học bằng tiếng Trung, Văn phòng 165 tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào. Sau khi có kết quả kiểm tra, cán bộ đủ điều kiện, Đề án sẽ làm thủ tục cử đi bồi dưỡng tiếng Trung 09 tháng tại Trung Quốc.

- Đối với cán bộ đăng ký học bằng các ngoại ngữ khác, Đề án không tổ chức bồi dưỡng, cán bộ tự nâng cao trình độ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài.

2. Cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện

Những cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện sẽ trở về cơ quan, đơn vị tiếp tục công tác, khi đủ điều kiện sẽ tham gia đợt tuyển sinh tiếp theo.

Văn phòng 165 thông báo để các địa phương, đơn vị và các đồng chí có tên biết phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Lưu VP165.

 

 

 

 

 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương

 

Download Thông báo ở đây

Danh sách kèm thông báo

 
Thông báo tuyển sinh tiếng Anh In Email
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
     BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165                   Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013
            VĂN PHÒNG 165
                         *
           Số 130 - TB/VP165
THÔNG BÁO
Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước
chuẩn bị học nâng cao tiếng Anh tại nước ngoài năm 2014

                Kính gửi:  - Vụ, Ban Tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành đoàn thể TW
                               - Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy
                               - Các tập đoàn, các tổng công ty 90, 91

      Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 của Đề án "Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước" (Đề án 165), Văn phòng Đề án 165 thông báo để các địa phương, đơn vị chọn cử cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao trình độ tiếng Anh tại nước ngoài, cụ thể như sau:
      1. Đối tượng
      - Là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị; sĩ quan trong lực lượng vũ trang; viên chức lãnh đạo, người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.
      2. Tiêu chuẩn tuyển chọn
      Thực hiện theo Quy định 03-QĐ/BTCTW ngày 10/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ theo Đề án 165, cán bộ đi học đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sau:
      2.1. Chức vụ
      - Là cán bộ cấp phòng, quy hoạch cấp phòng và tương đương trở lên ở các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước;
      - Sỹ quan trong lực lượng vũ trang có chức vụ tương đương (đối tượng cụ thể do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định).
      2.2. Công việc đang đảm nhiệm: được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm các công việc liên quan đến một trong các lĩnh vực sau:
      + Đối ngoại, ngoại vụ, hợp tác quốc tế;
      + Đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, quản lý dự án với nước ngoài, hợp tác lao động với nước ngoài;
      +Thông tin, tuyên truyền, truyền thông đối ngoại;
       + Nghiên cứu giảng dạy tại các trường chính trị, trường cao đẳng, đại học, học viện, viện hàn lâm;
      + Công việc có liên quan tới yếu tố nước ngoài tại các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tư pháp.
       2.3. Độ tuổi: Dưới 40 đối với cán bộ quy hoạch cấp phòng và tương đương; dưới 45 đối với cán bộ cấp phòng, quy hoạch cấp vụ, cấp sở và tương đương; dưới 50 đối với cán bộ cấp vụ, cấp sở và tương đương trở lên.
      3. Điều kiện tuyển chọn
      - Bồi dưỡng trong nước cho cán bộ có trình độ IETLS từ 3.0 – 4.0 hoặc tương đương (Đề án sẽ kiểm tra đầu vào).
      - Bồi dưỡng ở nước ngoài: Cán bộ có mức điểm IELTS từ 4.5 – 6.0 hoặc tương đương.
      4. Chỉ tiêu
      Mỗi đơn vị được cử 01 chỉ tiêu (riêng Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính được cử 02 chỉ tiêu).
      5. Thời gian học
      - Tiếng Anh: học 6 tháng tại Đồ Sơn, Hải Phòng (dự kiến khoảng tháng 01/2014) và 3 tháng tại nước ngoài.
      6. Kinh phí: Thực hiện theo Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 và Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án 165.
      7. Hồ sơ dự tuyển
      - Công văn cử cán bộ đi học.
      - Bản xác nhận quy hoạch hoặc photo văn bản quy hoạch (nếu có).
      - Đơn xin đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ (ghi rõ số điện thoại liên lạc và nơi ở hiện nay).
      - 02 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C (dán ảnh 4x6, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cấp có thẩm quyền), phôtô chứng minh thư nhân dân.
     - Bản nhận xét đánh giá của cơ quan cử đi học.
     - Sao chụp có công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ (Chứng chỉ C tiếng Anh và tương đương).
     - Giấy khám sức khoẻ tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố; khi cán bộ ra nước ngoài học tập phải đáp ứng yêu cầu sức khỏe của nước sở tại.
     Hồ sơ cán bộ cử đi học gửi về Phòng Tuyển sinh, Văn phòng Đề án 165, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 25/11/2013 Điện thoại liên hệ 08043655, fax: 08043185.
Nợi nhận:                                                                         K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;                                                                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lãnh đạo VP165;
- Các phòng VP165;
- Lưu VP165.
         
                                                                                        Nguyễn Thị Lan Phương
 
Thông báo tổ chức lớp thạc sĩ liên kết In Email
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 165
            VĂN PHÒNG 165                    Hà Nội, ngày   tháng 10 năm 2013
                          *
             Số -   TB/VP165

THÔNG BÁO
Tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình thạc sĩ liên kết chuyên ngành
“Lãnh đạo chỉ huy về tư pháp hình sự” và chuyên ngành
“Quản lý Khoa học và Công nghệ”

 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban 165, Văn phòng Đề án 165 thông báo tuyển sinh cán bộ tham gia 02 chương trình thạc sĩ liên kết, cụ thể như sau:

I. Chương trình thạc sĩ liên kết chuyên ngànhLãnh đạo chỉ huy về tư pháp hình sự giữa Học viện Cảnh sát Nhân dân với Đại học Maryland, Hoa Kỳ

1. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo là 18 tháng trong đó có 01 tháng dành cho học viên tham quan, kiến tập và hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp tại Đại học Maryland Hoa Kỳ. Các môn học trong chương trình do các giảng viên của Trường Đại học tổng hợp Maryland và Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp thực hiện, bao gồm:

- 07 môn học do các giảng viên của Trường Maryland giảng dạy gồm: Tư pháp hình sự quốc tế; Nghiệp vụ Cảnh sát; Phân tích chính sách tư pháp hình sự; Phòng chống tội phạm và ma túy; Kỹ năng lãnh đạo - chỉ huy; Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức nhóm làm việc; Công tác Lãnh đạo trong lĩnh vực quản lý hành chính công.

- 03 môn học do các giảng viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân giảng dạy gồm: Luật Tố tụng hình sự Việt Nam; Luật Quốc tế so sánh; Tội phạm học và Hệ thống Tư pháp hình sự ở Việt Nam.

Bằng Thạc sỹ do Đại học Tổng hợp Maryland, Hoa Kỳ cấp theo tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục sau đại học Hoa Kỳ.

2. Thời gian

- Khai giảng khóa học (dự kiến): đầu tháng 01/2014.

- Lễ tốt nghiệp (dự kiến): ngày 01/8/2015.

3. Thi tuyển

- Ngày 15, 16/11/2013: Kiểm tra tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp do trường Đại học Tổng hợp Maryland, Hoa Kỳ tổ chức tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

- Từ ngày 12/11 đến ngày 15/12/2013: Học bổ sung kiến thức, ôn thi và tổ chức thi đầu vào môn Lý luận chung nhà nước và pháp luật.

4. Số lượng tuyển: 40 chỉ tiêu

- Cán bộ thuộc các ngành: Tòa án, Kiểm sát; Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. 

- Cán bộ thuộc các Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

5. Yêu cầu

- Yêu cầu về ngoại ngữ: Ứng viên phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào của trường Maryland, Hoa Kỳ tổ chức (tại Học viện Cảnh sát Nhân dân); trước khi tốt nghiệp học viên phải có chứng chỉ tiếng Anh trình độ IELTS từ 5.5 hoặc các chứng chỉ tương đương;

- Về bằng cấp:

+ Đối với cán bộ ngoài ngành Công an phải có bằng đại học chính quy chuyên ngành Luật hoặc khoa học xã hội đạt từ loại khá trở lên;

+ Đối với cán bộ trong ngành Công an: Có bằng tốt nghiệp hệ chính quy do các trường Đại học, Học viện thuộc Bộ Công an cấp hoặc tốt nghiệp đại học chính quy ngoài ngành Công an, hiện đang công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Công an, đã học và được cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân.

6. Thông tin liên hệ

- Khoa Sau đại học và Bồi dưỡng nâng cao, Học viện Cảnh sát nhân dân.

- Đ/c Phạm Tiến Dũng, ĐT: 069.46236, 043.8385266; Fax: 043.8385266.

II. Chương trình thạc sĩ liên kết chuyên ngành “Quản lý Khoa học & Công nghệ” giữa Đại học Khoa học xã hội & nhân văn với Đại học Lund, Thụy Điển

1. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo là 15 tháng (bao gồm cả thời gian làm luận văn); Chương trình đào tạo có tổng số 60 tín chỉ, gồm 7 môn học chính (45 tín chỉ) và luận văn tốt nghiệp (15 tín chỉ). Học tập trung liên tục vào các ngày trong tuần.

- Điều kiện cấp bằng: Những học viên hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo (gồm 7 môn học chính), hoàn thành luận văn tốt nghiệp và đạt trình độ tiếng Anh 5.5 IELTS (hoặc tương đương) sẽ đủ điều kiện tốt nghiệp và được cấp bằng: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ của Đại học Lund (Thụy Điển).

2. Thời gian: Khai giảng (dự kiến) vào cuối tháng 11/2013.

3. Thi tuyển

- Cán bộ dự tuyển phải tự ôn tập và trải qua 2 vòng thi tuyển do Hội đồng thi tuyển của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức như sau:

- Vòng 1: Thi tiếng Anh và phân tích tình huống trong lĩnh vực quản lý Khoa học & Công nghệ.

- Vòng 2: Phỏng vấn (tiếng Việt và tiếng Anh).

4. Yêu cầu về bằng cấp

Có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Công nghệ.

5. Thông tin liên hệ

- Văn phòng khoa Khoa học quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn: Phòng 110, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Đ/c Trường, ĐT: 04.35586013, 0913016429; 0902585389.

- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

III. Đối tượng tuyển sinh và tiêu chuẩn, điều kiện

1. Đối tượng

- Đối tượng 1: Cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở lên ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; cán bộ cấp sở hoặc quy hoạch cấp sở và tương đương trở lên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế Nhà nước và các tổng công ty 90, 91 (tương đương cấp vụ và quy hoạch cấp vụ); cán bộ chỉ huy trong các lực lượng vũ trang (đối tượng cụ thể do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định).

- Đối tượng 2: Cán bộ trẻ có khả năng, triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý: thực hiện theo Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW ngày 9/4/2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 165 về việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện “là cán bộ trẻ có khả năng, triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý” để tuyển chọn đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án 165.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện

2.1. Tiêu chuẩn đối với Đối tượng 1:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú; có năng lực chuyên môn, khả năng lãnh đạo, quản lý.

- Không quá 40 tuổi tính đến thời điểm có quyết định cử đi đào tạo.

- Có đủ 5 năm công tác trở lên và 2 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tốt nghiệp đại học loại trung bình khá trở lên.

2.2. Tiêu chuẩn đối với Đối tượng 2:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; có năng lực chuyên môn nổi trội, tâm huyết với nhiệm vụ đang đảm nhận và có triển vọng phát triển thành cán bộ lãnh đạo, quản lý; được cơ quan quản lý cán bộ cấp trên trực tiếp đánh giá, xác nhận bằng văn bản.

- Không quá 30 tuổi tính đến thời điểm có quyết định cử đi đào tạo.

- Cán bộ có thời gian công tác  từ 3 năm đến dưới 5 năm và đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp đại học thủ khoa trong nước hoặc loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài.

+ Tốt nghiệp đại học loại khá và trong thời gian công tác có 2 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Cán bộ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên, đáp ứng được các điều kiện sau: tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; được quy hoạch là cán bộ cấp phòng trở lên; có 2 năm liền trước khi cử đi đào tạo, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2.3. Điều kiện:

- Lĩnh vực công tác liên quan đến chuyên ngành dự tuyển.

- Có cam kết tiếp tục công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước sau khi hoàn thành khóa học trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

- Cán bộ tự ý bỏ cơ quan trong thời gian học hoặc sau khi được đào tạo phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV.  Chỉ tiêu tuyển sinh

Mỗi đơn vị được cử 01 chỉ tiêu tham gia dự tuyển đối với mỗi chương trình. (Riêng chuyên ngànhLãnh đạo chỉ huy về tư pháp hình sự”, các cơ quan thuộc Khối tư pháp nếu có nhiều cán bộ đăng ký dự tuyển có thể đề nghị tăng thêm chỉ tiêu, Văn phòng Đề án 165 sẽ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban 165).

V. Chế độ tài chính đối với cán bộ được cử đi đào tạo

Cán bộ trúng tuyển vào chương trình này sẽ được Đề án cấp kinh phí đào tạo theo Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 và Thông tư số 103/2010/TT-BTC ngày 19/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án 165; cán bộ thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91: thời gian học trong nước Đề án chi trả học phí; thời gian học tại nước ngoài Đề án chi trả học phí và vé máy bay khứ hồi; các chi phí khác do doanh nghiệp cử cán bộ đi học chi trả.

VI. Hồ sơ dự tuyển

Cán bộ tham gia dự tuyển phải nộp đầy đủ 04 bộ hồ sơ (02 bộ gửi trực tiếp về trường, 02 bộ gửi về Đề án 165), bao gồm:

- Công văn cử cán bộ tham gia dự tuyển của các cơ quan, đơn vị.

- Xác nhận chức danh quy hoạch, chứng nhận thành tích của cán bộ.

- Bản nhận xét, đánh giá cán bộ của cơ quan cử đi học.

- Đơn xin đi học thạc sĩ liên kết với nước ngoài của cán bộ.

- Cam kết tiếp tục công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước sau khi hoàn thành khóa học.

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh), bảng điểm đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

- Sơ yếu lí lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương (đóng dấu giáp lai và dán ảnh 4x6, có địa chỉ và số điện thoại, email liên hệ) và 02 ảnh cỡ 4x6.

- Chứng chỉ tiếng Anh C trở lên.

- Bản photo chứng minh thư nhân dân.

- Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trở lên.

Hồ sơ gửi về Phòng Tuyển sinh, Văn phòng Đề án 165, số 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.43655, 0933.810.588 (đ/c Vân, phòng Tuyển sinh); fax: 080.43185 trước ngày 05/11/2013.

Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện trên đây, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho học viên thông tin về khóa học. Học viên đăng ký tham gia chương trình xem trên trang Web của Văn phòng 165: www.vp165.vn và liên hệ với Phòng Tuyển sinh, Văn phòng 165 theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Ghi chú: Thời gian về khóa học rất gấp, đề nghị các địa phương đơn vị thông báo cho cán bộ theo dõi thông tin về khóa học trên trang Web của Văn phòng.

 

Nơi nhận:                                                                       K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 165 (để b/c);                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ,                                   
ban, ngành, đoàn thể TW; Ban tổ
chức các tỉnh, thành ủy;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước,
các tổng công ty 90, 91;
- Học viên đã đăng ký dự tuyển                                 Nguyễn Thị Lan Phương
học thạc sĩ liên kết theo Đề án 165;
- Các phòng của VP165;
- Lưu VP165.                                                                   

 

 
Thông báo v/v kiểm tra trình độ đầu vào tiếng Anh đối với cán bộ đăng ký dự tuyển thạc sĩ, tiến sĩ năm 2014 đợt 2 In Email

Kính gửi các đồng chí Thông báo số 125-TB/VP165 ngày 03/10/2013 của Văn phòng 165 về việc kiểm tra đầu vào tiếng Anh đối với Thạc sĩ, tiến sĩ năm 2014 đợt 2

Thongbao.pdf

danh_sach.pdf

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>