Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165Văn phòng đề án 165

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LƯỢT TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Giới thiệu tóm tắt Đề án 165

Đề  án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 165)

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tháng 6/2008 Bộ Chính trị đã phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (gọi tắt là Đề án 165) theo Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 10 tháng 9 năm 2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 187-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án gồm 11 thành viên:

Ban Chỉ đạo thực hiện  Đề án:

* Đồng chí Tô Huy Rứa Ủy  viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo;
* Đồng chí Nguyễn Văn Quynh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;
* Các thành viên Ban Chỉ đạo là các đồng chí đại diện lãnh đạo của Ban đối ngoại Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Quốc hội.

Ban Chỉ đạo Đề án được ban hành Quyết định số 2346-QĐ/BTCTW ngày 12/01/2009 về việc thành lập Văn phòng điều hành Đề án 165. Văn phòng điều hành Đề án 165 có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ Đạo thực hiện các công việc cụ thể để triển khai Đề án. Văn phòng Đề án 165 làm việc tại 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Sau đy là tóm tắt nội dung Đề án:

1. Mục tiêu

* Tiếp nối quá  trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trong nước nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị theo yêu cầu của từng vị trí công tác; gắn kết chặt chẽ với quy hoạch cán bộ trước mắt cũng như lâu dài.
* Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, ngoại ngữ cho cán bộ trong quy hoạch, cán bộ trẻ tài năng, bảo đảm cho nhiều cán bộ lãnh đạo, quảng lý trong tương lai là những chuyên gia có kinh nghiệm, có tầm nhìn rộng, có khả năng làm việc độc lập trong quan hệ giao tiếp quốc tế.
* Tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, quảm lý đương chức được tham gia các khóa học, các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm các nước theo yêu cầu của chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế.

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

* Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và cán bộ diện quy hoạch trước mắt cũng như lâu dài từ cấp phó vụ trưởng và tương đương trở lên ở ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; cấp phó ngành trở lên ở địa phương cán bộ lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn.
* Các bộ trẻ mới tốt nghiệp đại học đã cộng tác một vài năm có triển vọng làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

3. Các ngành đào tạo, bồi dưỡng

* Đào tạo, bồi dưỡng về khoa học quản lý, như:

+ Quản lý hành chính.

+ Quản lý kinh tế.

+ Quản lý môi trường, đô thị.

+ Quản lý xã hội.

+ Quản lý nhân sự.

+ Luật pháp quốc tế.

+ Tư pháp, dịch vụ công, tin học…

* Đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ.
* Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực.

4. Hình thức  đào tạo, bồi dưỡng

* Đào tạo dài hạn tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài từ 1- 4 năm (thực tập sinh, nghiên cứu sinh, cao học).
* Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ tại nước ngoài từ 3 tháng – dưới 1 năm.
* Bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài từ 2 tuần  - 2 tháng (các lớp học theo chuyên đề)
* Đào tạo tại các sở trong nước theo hình thức phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài.

5. Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng:

Trong những năm trước mắt, ưu tiên gửi cán bộ lãnh đạo, quản lý học tại một số khu vực:

* Khu vực Đông Âu, Tây Âu, Bắc Mĩ: Học về quản lý hành chính, quản lý kinh tế, quản lý xã hội  và cải cách hành chính, quản lý đô thị, quản lý môi trường, ngoại ngữ…
* Khu vực Đông Bắc Á, Ấn Độ: Học ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, chính phủ điện tử,dịch vụ công…
* Các nước Đông Nam Á, Úc, NewZland: Học về quản trị doanh nghiệp, quản lý kinh tế, dịch vụ công, quản lý môi trường, ngoại ngữ…

6. Về  kế hoạch cử cán bộ  đi đào tạo, bồi dưỡng:

* Giai đoạn 2009 – 2010: Dự kiến đi mỗi năm 30 nghiên cứu sinh; 300 học viên cao học; thực tập sinh 200 người, học ngoại ngữ 400 người, bồi dưỡng ngắn hạn  20 đoàn, 20 người/đoàn = 400 người.
* Từ 2010 – 2015: Dự kiến sẽ tăng số lượng học viên các loại là 10%. Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước; mời chuyên gia nước ngoài vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các cơ sở trong nước. Hàng năm sẽ gửi đi khoảng 1.500 người và mời 20 – 30 giảng viên, chuyên gia nước ngoài vào giảng dạy tại Việt Nam.

7. Về  tài chính:

Nguồn tài chính để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở  nước ngoài theo Đề án 165 chủ yếu là ngân sách Nhà nước; đồng thời huy động  thêm các nguồn tài trợ quốc tế và sự đóng góp của cơ quan, địa phương cử người đi học.

Ngân sách Nhà nước chi cho cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng gồm các khoản sau:

1. Bồ dưỡng và kiểm tra ngoại ngữ ở trong nước trước khi đi nước ngoài học tập.
2. Học phí, phí ghi danh, đăng ký.
3. Bảo hiểm y tế.
4. Vé máy bay đi và về.
5. Sinh hoạt phí.

8. Tổ  chức quản lý cán bộ  đi học ở nước ngoài

Việc tổ chức, quản lý cán bộ đi học ở nước ngoài thực hiện theo các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Quy chế do Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 165 ban hành.

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

BAN CHỈ  ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ  ÁN 165